יואב סגלוביץ

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יואב סגלוביץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יואב סגלוביץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יואב סגלוביץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יואב סגלוביץ
 - רוצים לשלוח שאלה?