בועז טופורובסקי

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
בועז טופורובסקי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
בועז טופורובסקי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
בועז טופורובסקי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
בועז טופורובסקי
 - רוצים לשלוח שאלה?