עידן רול

כחול לבן

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
עידן רול
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
עידן רול
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
עידן רול
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
עידן רול
 - רוצים לשלוח שאלה?