יריב לוין

יו"ר הכנסת

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יריב לוין
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יריב לוין
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יריב לוין
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יריב לוין
 - רוצים לשלוח שאלה?