יריב לוין

יו"ר הכנסת

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יריב לוין
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יריב לוין
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יריב לוין
לא הצביע.

שאילתות

התעלמות משאילתות

מה דעתך על הסוגייה של התעלמות משאילתות של חברי כנסת מסויימים? האם אתה מתכוון לפעול בנושא?
7
תמכו
מאת:
בוחרים בטוב
לכבוד:
יריב לוין
11/4/20
קיראו עוד והצביעו