ניר ברקת

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ניר ברקת
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ניר ברקת
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ניר ברקת
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ניר ברקת
 - רוצים לשלוח שאלה?