אבי דיכטר

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אבי דיכטר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אבי דיכטר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אבי דיכטר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אבי דיכטר
 - רוצים לשלוח שאלה?