זאב אלקין

שר להשכלה גבוהה ומשלימה ולמשאבי מים

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
זאב אלקין
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
זאב אלקין
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
זאב אלקין
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
זאב אלקין
 - רוצים לשלוח שאלה?