חיים כץ

יו"ר עדת העבודה, הרווחה והבריאות

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
חיים כץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
חיים כץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
חיים כץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
חיים כץ
 - רוצים לשלוח שאלה?