אלי כהן

שר המודיעין

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אלי כהן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אלי כהן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אלי כהן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אלי כהן
 - רוצים לשלוח שאלה?