אופיר אוקוניס

השר לשיתוף פעולה אזורי

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אופיר אוקוניס
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אופיר אוקוניס
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אופיר אוקוניס
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אופיר אוקוניס
 - רוצים לשלוח שאלה?