ציפי חוטובלי

שרת ההתיישבות

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
ציפי חוטובלי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
ציפי חוטובלי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
ציפי חוטובלי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
ציפי חוטובלי
 - רוצים לשלוח שאלה?