דוד אמסלם

השר המקשר בין הממשלה לכנסת

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
דוד אמסלם
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
דוד אמסלם
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
דוד אמסלם
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
דוד אמסלם
 - רוצים לשלוח שאלה?