גדי יברקן

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
גדי יברקן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
גדי יברקן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
גדי יברקן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
גדי יברקן
 - רוצים לשלוח שאלה?