אמיר אוחנה

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אמיר אוחנה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אמיר אוחנה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אמיר אוחנה
לא הצביע.

שאילתות

התעלמות משאילתות

האם ישנן שאילתות שהופנו אלייך, להן אתה מחוייב לענות, אך אתה בוחר להימנע מלהשיב, על אף שאתה מחוייב לעשות זאת?
3
תמכו
מאת:
בוחרים בטוב
לכבוד:
אמיר אוחנה
ישראל כץ
11/4/20
קיראו עוד והצביעו