אופיר כץ

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אופיר כץ
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אופיר כץ
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אופיר כץ
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אופיר כץ
 - רוצים לשלוח שאלה?