אתי חוה עטיה

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
אתי חוה עטיה
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
אתי חוה עטיה
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
אתי חוה עטיה
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
אתי חוה עטיה
 - רוצים לשלוח שאלה?