יואב קיש

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
יואב קיש
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
יואב קיש
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
יואב קיש
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
יואב קיש
 - רוצים לשלוח שאלה?