דוד ביטן

ועדת העליה והקליטה

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
דוד ביטן
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
דוד ביטן
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
דוד ביטן
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
דוד ביטן
 - רוצים לשלוח שאלה?