קרן ברק

הליכוד

מעורב
לא מעורב

הצעות חוק

אזרחים כותבים חוקה


בעד:
3

נגד:
0
9/8/20
קיראו עוד והצביעו

ביטול ועדת השרים לחקיקה


בעד:
0

נגד:
0
1/8/20
קיראו עוד והצביעו

המפלגות הטובות


בעד:
1

נגד:
0
27/7/20
קיראו עוד והצביעו

הקמת מערכת משוב ותגמול קולקטיבית לרשות המבצעת ולמגזר הציבורי


בעד:
1

נגד:
0
8/3/20
קיראו עוד והצביעו

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
קרן ברק
 - רוצים לשלוח שאלה?