שלמה קרעי

הוועדה המסדרת

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
שלמה קרעי
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
שלמה קרעי
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
שלמה קרעי
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
שלמה קרעי
 - רוצים לשלוח שאלה?