מיקי זהר

יו"ר קואליצה

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
מיקי זהר
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
מיקי זהר
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
מיקי זהר
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
מיקי זהר
 - רוצים לשלוח שאלה?