שרן השכל

יו"ר ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
שרן השכל
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
שרן השכל
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
שרן השכל
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
שרן השכל
 - רוצים לשלוח שאלה?