קטי שטרית

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
קטי שטרית
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
קטי שטרית
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
קטי שטרית
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
קטי שטרית
 - רוצים לשלוח שאלה?