פטין מולא

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
פטין מולא
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
פטין מולא
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
פטין מולא
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
פטין מולא
 - רוצים לשלוח שאלה?