טלי פלוסקוב

ועדת המשנה לעניין איטגרציה של עולים חדשים

הליכוד

מעורב
0
לא מעורב

הצעות חוק

לא נמצאו הצעות חוק להן
טלי פלוסקוב
הצביע/ה בעד.
לא נמצאו הצעות חוק בהן
טלי פלוסקוב
הצביע/ה נגד.
נראה שאין הצעות חוק להן
טלי פלוסקוב
לא הצביע.

שאילתות

לא נמצאו שאילתות ל
טלי פלוסקוב
 - רוצים לשלוח שאלה?